Els advocats dels treballadors de BPA promouen una acció legal perquè es puguin rescabalar pels danys i els perjudicis

Comentaris

Els advocats dels treballadors de BPA promouen una acció legal perquè es puguin rescabalar pels danys i els perjudicis
Els advocats dels treballadors de BPA promouen una acció legal perquè es puguin rescabalar pels danys i els perjudicis

Els advocats dels treballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) estan promovent una acció legal entre els empleats, els exempleats i els prejubilats que té com a objectiu “interrompre la prescripció que es podria entendre com aquella derivada de la penal i de la responsabilitat civil (però no la laboral) i acabar identificant aquelles persones físiques i/o jurídiques o institucions públiques contra les quals calgui finalment actuar per rescabalar-vos dels danys i perjudicis patits”. Des del punt de vista processal, es tracta que aquelles persones que ho vulguin i se sentin perjudicades per l’afer es constitueixin com a actor civil en el marc de la causa penal. En el marc del ‘cas BPA’ o ‘operació Pura Sang’.

Segons que explica un document elaborat pel despatx que dirigeix l’advocat Manuel Pujadas i que ha estat distribuït a través dels representants del personal del banc intervingut, “la constitució en actors civils, abans de l’any, permet assegurar-vos qualsevol futura reclamació derivada d’una actuació delictiva i ser coneixedors i receptors de la informació continguda en el sumari”. I hi afegeix: “Es tracta d’una actuació pacífica que permet seguir la realitat dels esdeveniments però no ens permet ser proactius en la investigació dels delictes o bé oposar-nos a les decisions del tribunal sobre els delictes investigats, però sí que permet ser proactius en tot el que es refereixi als danys i les reclamacions conseqüents”.

Aquesta proposta d’acció jurídica es planteja ara perquè segons els advocats Manuel Pujadas i Vanessa Durich aquest és el moment d’“analitzar la viabilitat i l’oportunitat d’entaular aquelles accions que us portin en tot cas a ser rescabalats dels danys i perjudicis causats a tots i cadascun de vosaltres (danys econòmics i materials suportats, danys morals patits o perspectives de futur frustrades, per exemple)”. Els juristes recorden que les accions s’han de dur a terme de manera individualitzada i que en tot moment es pot deixar sense efecte l’acció. La informació s’ha vehiculat a través dels representants dels treballadors, però aquests deixen clar que ni promouen l’acció ni tan sols pensen fer cap recomanació a l’efecte. I que han de ser les persones de forma individual les que adoptin la decisió que creguin escaient. Per qualsevol dubte envien els interessats al despatx Pujadas.

Els honoraris

La comunicació del bufet, que ja va gestionar la negociació amb l’AREB per arribar a un acord per a un conveni que encara avui no s’ha publicat formalment enlloc ni tampoc no ha tingut cap efecte real, també fa referència al cost que pot tenir l’acció per aquells que decideixin acollir-se. “Pel que fa als nostres honoraris, qüestió delicada i alhora una incògnita en l’actual fase, només avançar-vos una realitat i és que com més sigueu, menys costós serà. A hores d’ara només podem fer una previsió d’hores relatives a l’estudi del sumari i a les compareixences com a actors civils -aproximadament unes 60 hores entre dos advocats-, el què ascendeix a uns 14.200 euros més 3.000 euros més per còpies del sumari. Això no obstant, dites xifres podran i hauran de ser modulades en funció de la realitat de la tasca executada i finalment en funció dels danys i perjudicis que individualment es reclamin i que hauran de ser minutats a banda”.

Actors civils i demandes col·lectives

La fórmula de constituir-se com a actors civils ja ha estat adoptada per alguns dels accionistes minoritaris de BPA per tenir accés a la causa i fer-ne el seguiment. Al marge d’això, continuen treballant diversos advocats en accions a dur a terme abans del 10 de març, quan algunes tesis jurídiques consideren que acaba el termini d’un any que es té per reclamar contra l’administració pels danys que aquesta hagi causat. Entre les accions que han transcendit fins ara, hi ha la demanda col·lectiva de la Plataforma Afectats BPA a la qual també s’hi han adherit els promotors de la cooperativa Raiffeisen.ad. Aquesta demanda col·lectiva pretén reclamar a les autoritats que han participat en la gestió de la crisi la seva responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin haver causat o es causaran encara.

 

Comentaris

Trending