El PS denuncia que el Govern intenta canviar el fixat per llei a partir de reglaments (tot i que aquest cop el fons pot ser bo)

Comentaris

El PS denuncia que el Govern intenta canviar el fixat per llei a partir de reglaments (tot i que aquest cop el fons pot ser bo)
El PS denuncia que el Govern intenta canviar el fixat per llei a partir de reglaments (tot i que aquest cop el fons pot ser bo)

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha denunciat que el Govern, per via d’un reglament, alteri una llei. Encara que en aquest cas serveix, a priori, per suavitzar les condicions exigides per poder accedir a ajuts socials, el líder parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha reclamat a Sindicatura, a través de la junta de presidents del Consell General, que s’emeti un informe jurídic, una nota, a partir del qual s’estudiï el conflicte que a parer seu sorgeix entre el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris que s’ha publicat aquesta setmana al BOPA i allò establert a la Llei del pressupost per aquest 2017, que alhora modificava algunes disposicions relatives a la Llei d’atenció social i sociosanitària.

A grosso modo, el reglament el que diu és que s’han de complir cumulativament dos requisits concrets per quedar fora de l’accés de determinats ajuts, mentre la llei establia que trobant-se en un sol dels casos descrits ja es quedava fora de les esmentades subvencions. Fonts socialdemòcrates han afirmat que no és que s’estigui en contra del fons de la qüestió, que el que fa, en certa manera, és suavitzar els requisits pels quals un administrat no es pot acollir a la sol·licitud de les prestacions econòmiques socials. Però que el que no pot ser és que el Govern, via reglaments, desvirtuï, alteri, les lleis. Primer, perquè l’executiu pot elaborar projectes de llei però no els pot aprovar perquè esdevinguin lleis (aquesta potestat recau en el poder legislatiu). I, segon, perquè és comú denominador que una llei té un rang jurídic superior a un reglament i aquest segon no pot tenir atribucions que la llei no li atorga.

A més a més, han recordat les fonts, el que sobta més és que allò que ara es vol introduir per via reglamentària, més o menys ja s’havia reclamat que es modifiqués tot esmenant la llei pressupostària, que al seu torn modifica la legislació en matèria d’atenció social, i no es va voler fer. També és evident que un reglament és molt més discrecional i jurídicament menys sòlid en comparació amb una llei.

Comentaris

Trending