Govern obre la porta a 'retornar' la llicència del casino a Jocs

L'executiu estima parcialment un recurs presentat per l'empresa liderada per Espot i Montané i li demana que demostri que la passarel·la és possible

Fotomuntatge de la façana del projecte de casino de Jocs SA.
Fotomuntatge de la façana del projecte de casino de Jocs SA.
El Govern ha acordat estimar parcialment el recurs interposat per Jocs contra la resolució del consell d'administració del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) que li denegava l'atorgament de la llicència de joc de classe A per a la instal·lació i explotació d'un casino al país. Jocs ha d'aportar al CRAJ documentació i informes tècnics que demostrin que és possible la connexió  entre el seu edifici de Prat de la Creu i la Plaça del Poble, un dels punts que havia motivat la denegació provisional per atorgar la llicència. S'obre doncs la porta a 'retornar' la llicència a Jocs després de descartar-la.

El dia 27 de juny era la data límit per donar una resposta i aquest dijous el Govern ha anunciat en un comunicat que acorda estimar parcialment el recurs interposat per Jocs contra la resolució del consell d'administració del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) que li denegava l'atorgament de la llicència de joc de classe A per a la instal·lació i explotació d'un casino al país. L'ens administratiu ha pres la decisió després de rebre les conclusions d'uns informes jurídics internacionals que havia sol·licitat.

L'estimació parcial del recurs es fonamenta en el fet que el CRAJ, abans de resoldre, havia d'haver requerit a Jocs, per tal que esmenés les omissions advertides en el projecte arquitectònic, concretament la qüestió relativa a la unió de l’edifici amb la plaça del poble, i també en el fet que s'havia d'atorgar la possibilitat d'examinar l'expedient complet i fer les al·legacions oportunes al respecte.

Per aquest motiu, i sense entrar encara en els motius de fons objecte de recurs, es decideix retrotraure les actuacions corresponents per tal que el CRAJ doni la possibilitat d'esmenar o esmeni les dos omissions formals abans detallades. Ara, Jocs ha d'aportar al CRAJ documentació i informes tècnics que demostrin que és possible la connexió  entre el seu edifici de Prat de la Creu i la Plaça del Poble, un dels punts que havia motivat la denegació provisional per atorgar la llicència. La passarel·la que caldria per avalar dita connexió, però, hauria de passar per un terreny privat en el qual ja s'està construint. 

Etiquetes

Comentaris

Trending