El Govern admet que a l'hospital hi ha 219 contractes laborals en situació irregular

Comentaris

La pressió que la coronavirus provoca sobre l'hospital ha baixat de forma considerable.
La pressió que la coronavirus provoca sobre l'hospital ha baixat de forma considerable.

L’hospital té més de dos-cents contractes laborals en situació irregular. Així ho reconeix el Govern en una resposta a una pregunta parlamentària formulada per la consellera general liberal Carine Montaner. Alhora, i en una altra resposta, en aquest cas al socialdemòcrata Gerard Alís, l’executiu xifra en 2.569 les persones que perceben una nòmina directa del Govern.

Quant a les contractacions referides al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la resposta publicada aquest divendres al Butlletí del Consell General -una pràctica cada cop més estesa, publicar les respostes el darrer dia de la setmana, ben amagadetes- explica que “el SAAS no ha sobrepassat el nombre màxim de contractes eventuals, en relació al que es disposa a la llei del pressupost per a l’exercici 2016”.

Per completar la informació, el Govern exposa que “analitzant el que disposa el vigent codi de relacions laborals, s’ha constatat que existeixen contractes que inicialment tenien caràcter temporal (en les seves diverses modalitats), i que atesa la durada efectiva de la prestació laboral, i en aplicació del vigent Codi de relacions laborals, en realitat aquests contractes s’haurien transformat en contractes de durada indefinida o indeterminada. En concret, aquesta situació s’hauria produït en 219 contractes de treballadors inicialment contractats com a eventuals i que haurien mutat la seva relació amb el SAAS d’eventual a indefinida, en aplicació del Codi de relacions laborals”.

En la resposta relativa a la situació i la política de personal eventual del Govern, s’especifica que al mes de juliol del 2016 hi havia un total de 2.569 persones de les quals 632 tenien un contracte de durada determinada o eventual, entre les quals hi ha “agents de l’administració de caràcter eventual, polítics, relacions especials, ambaixadors no residents, ambaixadors, magistrats, personal de carrera judicial, interventor general, personal contractual i comissions de servei entre administracions”.

Comentaris

Trending