La reculada del preu de compra-venda de pisos evidencia que el sector comença a frenar

Malgrat que el cost mitjà del metre quadrat al país continua per sobre dels 3.000 euros, el segon trimestre d’aquest 2022 ha experimentat una davallada del 12% respecte dels primers tres mesos

Aparador d'una immobiliària.
Aparador d'una immobiliària. ARXIU

La rebaixa experimentada durant el segon trimestre del 2022 en el preu per metre quadrat dels pisos de compra-venda evidencia que el sector immobiliari comença a frenar, que l’interès per adquirir habitatges s’atura. De març a juny, i tot i que el preu per metre quadrat de mitjana al Principat continua superant els 3.000 euros, la reculada és de pràcticament el 12%. Això sí, els preus són un 10% superiors als de fa un any.

El primer trimestre d’aquest 2022 va experimentar-se un rècord, situant-se el preu per metre quadrat de l’habitatge de compra-venda (habitatge entès aquí únicament com a pisos) en 3.429 euros. Aquest juny, aquesta mateixa xifra queda fixada en 3.020,79, és a dir, 408,26 euros menys en xifres absolutes. La baixada, doncs, experimentada el segon trimestre del 2022 és molt important respecte del preu estimatiu -segons dades del departament d’Estadística- que hi havia els primers tres mesos d’aquest any.

Amb tot, el preu per metre quadrat actual és un 30% superior al que hi havia fa quatre anys. Al 2018 es va donar una de les xifres més baixes dels darrers temps. El preu per metre quadrat del pis de compra-venda va quedar situat en poc més de 2.000 euros. En concret era de 2.094 euros, per sota de la mitjana de totes les construccions, en què s’inclouen els habitatges unifamiliars o els edificis, entre altres tipologies.

El global del preu de compra-venda és notablement més baix, en l’actualitat, si es té en compte tota la construcció disponible per vendre que no pas únicament els pisos. En aquest sentit, el preu mitjà ha passat dels 3.004 euros el primer trimestre d’aquest any als 2.970 euros d’aquests tres mesos últims. Per tant, queda per sota dels 3.000 euros després d’una davallada mínima de l’1,1%. Si es miren les dades relatives a fa un any, el preui actual és superior en un 6,8% respecte del que hi havia el juny del 2021 (2.767 euros).

TRANSACCIONS

Si s’analitza el moviment hagut en el parc immobiliari del país els darrers tres mesos, es conclourà, sempre segons les dades d’Estadística, que durant aquest segon trimestre de l’any 2022 es constata un increment del 20,4% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el segon trimestre de l’any anterior, així com un augment del 21,8% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, han incrementat el 27,2% respecte al segon trimestre de l’any 2021, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un augment excepte locals comercials i magatzems (naus) que mostra una disminució del 22,2%. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos té un augment del 33,4%.

Quant al valor dels béns immobles transmesos, ha incrementat el 51,5% respecte al segon trimestre de l’any 2021, on totes les agrupacions de béns immobles han incrementat excepte altres construccions que disminueix un 22,3%. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del 38,2%.

Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha augmentat el 79,1% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on l’agrupació de béns immobles que incrementa de manera més significativa és la de terreny i plaça d’aparcament (125,2%) mentre que la que disminueix de manera més important és altres construccions (40,8%). La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix un increment del 44,3%.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending