La inflació dispara la recaptació de l’Estat per la importació de mercaderies

El creixement dels ingressos a la duana respecte el 2019 evidencien que productes com les begudes alcohòliques o els carburants han perdut atractiu entre els visitants mentre que el tabac va aguantant

Evolució dels ingressos a la duana.
Evolució dels ingressos a la duana.

L’encariment generalitzat del preu de les mercaderies que hi ha hagut durant el 2022 ha permès a l’Estat recaptar més diners de manera significativa aquest darrer exercici. L’increment dels ingressos a la duana per les importacions efectuades durant l’any passat va lligat directament a dos components clau. En primer lloc, la inflació. I segonament, a una major activitat econòmica. És complicat hores d’ara establir quin dels dos elements és més important.

El que sembla clar és que les begudes alcohòliques i els carburants ja no són ara l’atractiu per als visitants que eren el 2019, abans de la pandèmia. Mentrestant, el tabac va aguantant. I el que sí que ha experimentat un creixement molt notable és la importació de mercaderies distintes a les anteriorment esmentades. També és clar que després de l’increment de taxes sobre el tabac, i després que els fabricants elevessin de manera molt notable els seus estocs durant els mesos d’octubre i, sobretot, novembre, al desembre hi ha hagut una caiguda d’ingressos procedents de la importació d’aquest producte. I més alarmant és encara la davallada de recaptació respecte dels carburants.

XIFRES DEL 2022

De manera global, durant l’exercici que s’acaba de tancar els imports nets que ha ingressat la duana han arribat a 231.653.031 euros, un 38,4% més que el 2021, quan la recaptació va ser de 167.400.572 euros. El comportament del mes de desembre ha estat força negatiu, ja que els ingressos durant el darrer mes de l’any han caigut un 19,8% respecte del mateix mes de l’any anterior. És a dir, una recaptació de poc més de 15 milions respecte els gairebé 19 milions d’euros de l’exercici anterior. Del desembre del 2021.

Si es té en compte que l’IPC del 2022 al final és del 7%, a ull nou caldria concloure que hi ha una reactivació de l’economia. Que hi ha més activitat que just abans de l’arribada de la pandèmia. L’accelerada, però, no seria tan enorme com es podria pensar

Repassant per capítols agregats, les quatre grans àrees -begudes, tabacs, carburants i altres mercaderies- experimenten un creixement significatiu en tots els casos entre el 2021 i el 2022. El desembre, però, no ha estat gens bo i excepte l’esmentat ‘altres mercaderies’, la resta de productes no han aconseguit el darrer mes de l’any passat importacions superiors a les de l’any anterior, ben al contrari. Percentualment, la caiguda més significativa és la dels tabacs, amb una reculada del 46,4%.

Quant a les xifres acumulades de tot l’any, la recaptació en matèria de begudes ha estat aquest darrer exercici tancat de 9,5 milions mentre que l’any abans va ser de 7,2. El creixement percentual és del 30,5%. Més elevat és l’augment relatiu quant als tabacs. En concret, del 53,3%, passant en xifres absolutes de 71,6 milions el 2021 als 109,8 milions el darrer any. Els creixements són més moderats en carburants i altres mercaderies.

En el primer dels dos casos esmentats, l’augment percentual és del 26,4%, amb un ascens real de 43,3 milions fins a 54,8. Pel que fa a les altres mercaderies, es passa de 45 milions a 57,5, amb la qual cosa l’increment relatiu és del 27,6%. En tots els casos, és més que obvi, les puges són infinitament molt més significatives que el 2020.

ABANS DE LA PANDÈMIA

Ara bé, potser cal analitzar la situació que hi havia al 2019, quan encara no havia esclatat la pandèmia que ha alterat, com a mínim, els exercicis 2020 i 2021. En efecte, els ingressos globals a la duana el 2019 van ser 22,8 milions inferiors que aquest darrer exercici. Just abans de la crisi sanitària, la recaptació relativa a la importació de mercaderies va ser de 208,8 milions mentre que aquest darrer 2021 els ingressos totals han estat de 231,6 milions. Percentualment el creixement és del 10,9%. Si es té en compte que l’IPC del 2022 al final és del 7%, a ull nou caldria concloure que hi ha una reactivació de l’economia. Que hi ha més activitat que just abans de l’arribada de la pandèmia. L’accelerada, però, no seria tan enorme com es podria pensar.

Si es miren els quatre capítols fonamentals, s’observa com l’increment relatiu tant de les begudes com dels carburants queda per sota del 7%. És del 5,55% en el cas de les begudes (de 9 milions a 9,5) i arriba pràcticament al 6% pel que fa als carburants, passant en xifres absolutes de 51,7 milions a 54,8. Els increments percentuals respecte dels tabacs i les altres mercaderies sí que superen el percentatge de la inflació. Així, els ingressos pel tabac han passat dels 101,1 al 2019 als 109,8 aquest darrer exercici (augment del 8,6%) mentre que en altres mercaderies l’ascens relatiu ha estat més elevat (22,6%) tot i que les xifres absolutes són més moderades que en el cas del tabac. La recaptació ha passat dels 46,9 milions d’euros als 57,5.

Etiquetes

Comentaris

Trending