El Govern ha obert deu expedients durant els darrers anys per incompliment de contracte

En una resposta escrita a la consellera Carine Montaner s’ha indicat que han estat dues les empreses que han tingut una prohibició de contractar amb l’administració els últims quatre anys

Façana de l'edifici administratiu de Govern al carrer Prat de la Creu.
Façana de l'edifici administratiu de Govern al carrer Prat de la Creu. ALTAVEU

Arran la problemàtica sorgida amb Saetde i l’abandó del refugi de l’Illa, la ministra no adscrita, Carine Montaner, va trametre una demanda escrita sobre les resolucions del Govern que suposen una prohibició a les empreses de contractar amb l’administració durant tres anys. En la resposta, que tramet el ministre de Finances i Portaveu, César Marquina, s’indica que l’Executiu ha obert fins a deu expedients en els últims tres anys, i que dos d’ells han finalitzat amb aquesta resolució ferma de no poder contractar de forma pública.

Entre tres dels ministeris de Govern s’han obert, els últims quatre anys, fins a deu expedients per incompliment de contracte, ja sigui d’obra o de gestió de serveis. Quatre d’ells es troben actualment a tràmit en la cartera d’Economia i Empresa. Pel que fa a Territori i Habitatge, hi ha hagut una única ocasió en la qual s’ha procedit a la tramitació administrativa per incomplir alguna de les clàusules del contracte. Per últim, el ministeri de Medi Ambient ha notificat fins a cinc incompliments. S’entén que, entre ells, es troba el cas de Saetde.

Pel que fa a les sancions, han estat dues les que s’han interposat, una per part del ministeri de Territori i Habitatge, i una per Medi Ambient. Malgrat això, únicament s’ha detectat en un cas l’incompliment de l’obligació principal del contracte. És a dir, que l’empresa ha deixat d’oferir el servei o l’ha abandonat de forma unilateral. Això ha comportat, posteriorment, a la resolució anticipada del contracte. Tal com indica Marquina a la resposta, en el cas de Medi Ambient, s’entén que, per tant, també el que inclou a Saetde, la resolució està avalada pel Tribunal Superior de Justícia.

Tot això conclou en el nombre d’empreses que en els últims quatre anys han tingut una prohibició de contractar amb l’administració. Marquina assenyala que hi ha hagut dues entitats, però cal sumar la present legislatura i part de la darrera. Per tant, es tractaria de Saetde i d’una altra empresa. Així, les dues haurien incomplert un contracte amb el ministeri de Medi Ambient i, per tant no podrien contractar durant els següents tres anys posteriors a la resolució.

Comentaris (2)

Trending