La crisi del coronavirus fa aflorar anomalies contractuals

Empreses que no tenien els contractes per escrit fa signar-los a corre-cuita als assalariats o els treballadors que ho eren per hores es queden sense salari i sense poder rebre cap ajuda

Un discjòquei pot estar contractat per sessions.
Un discjòquei pot estar contractat per sessions. ARXIU

Les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus està posant en evidència diverses disfuncions en el funcionament laboral del país i fa aflorar, per exemple, anomalies contractuals. Arran de les exigències documentals i d’altra tipus que l’administració fa per poder-se acollir a programes d’ajuda o, entre altres, a la suspensió temporal de contractes, diferents empreses estan anant a corre-cuita per regularitzar situacions irregulars. Però no només hi ha això.

Sí que és cert que hi ha empreses, per exemple, que ara han ‘descobert’ que tot i el temps donat per la legislació perquè els contractes verbals passessin a ser escrits, no havien fet el pas. I ara hi ha diversos departaments de recursos humans d’empreses, o els empresaris directament en el cas d’aquelles companyies més petites, que estan reclamant als assalariats que acudeixin a signar els documents que acrediten la vinculació contractual. I és que per sol·licitar un ERTO, per exemple, cal adjuntar la còpia dels contractes.

El problema ve, segons diverses fonts, quan l’empresa pretén fer firmar al treballador una relació laboral de naturalesa diferent a aquella que el vincle verbal estableix. En aquest sentit, diverses fonts han recordat que en el cas que hi hagi un acord tàcit verbal, s’entén que el contracte és indefinit. Diferent és que sigui a jornada complerta o a temps parcial. Però el contracte és indefinit sí o sí i així s’hauria de traslladar al paper.

Algunes empreses estan mirant de convertir, per exemple, el que seria una jornada parcial en un contracte per sessions

Però no és el cas, algunes empreses estan mirant de convertir, per exemple, el que seria una jornada parcial en un contracte per sessions, que té unes implicacions molt diferents, atès que en el primer cas s’hauria de cobrar igualment la remuneració i en el segon només es cobra si de forma efectiva es treballa. Això està comportant perjudicis a molts treballadors, alguns dels quals no aprecien la diferència i acaben signant un contracte escrit que se’ls acaba girant, inicialment almenys.

Una altra de les anomalies que s’estarien detectant, que també poden anar lligades en alguns casos a aquest contracte denominat per sessions, és el fet que els treballadors que treballen per hores no es poden acollir a cap tipus d’ajut. Per què? Doncs perquè formalment tenen feina. La seva empresa, en molts casos, no ha fet ERTO ni tampoc els acomiada. Per tant, continuen donats d’alta a la seguretat social però en no fer cap hora -almenys, no des del passat 13 de març en molts casos- no perceben ni un euro.

I el servei d’ocupació, a tot estirar, els registra però no pas com a desocupats, perquè formalment no ho són pas, sinó que els inscriu com a persones que estan en recerca d’una millora de feina, d’una posició laboral millor. Davant d’això, ni l’administració ni la CASS no els reconeix cap ajut que tingui a veure directament amb la nova situació laboral i econòmica que viu el país. Com a molt, i només en els casos extrems, aquestes persones es poden acollir als ajuts que ofereix Afers Socials, sempre que es reuneixen òbviament els requisits.

La denúncia de l'USd'A

En relació amb totes aquestes anomalies, la Unió Sindical d’Andorra (USd’A) ha assegurat haver rebut “queixes” de treballadors que s’estan trobant que el seu patró, de cop i volta, els vol fer signar el contracte per escrit canviant, de fet, la naturalesa de la relació contractual. L’USd’A també ha denunciat pressions perquè se signin els contractes, alhora que ha recordat que ja va advertir que la figura del contracte per sessions comportaria problemes.

L'organització sindical anuncia que ha rebut "queixes" d'assalariats que són "pressionats" a signar contractes que els perjudiquen

En un comunicat en què expressa la situació en què s’han trobat, l’USd’A anuncia que “amb l’entrada en vigor la nova llei laboral, el gener del 2019, es va crear, a l’article 20.1, una nova modalitat de contractació, el contracte per sessions, coneguda a l’estat espanyol com contracte ‘escombraria’”, com ja va denunciar al seu dia. I explica que “es tracta d’un contracte que pot tenir una durada setmanal, mensual o anual, però el treballador només és requerit per l’empresa de forma esporàdica o més o menys regular, per a esdeveniments puntuals i només cobra les jornades que l’empresa el demana per treballar. El treballador sempre està a disposició de que l’empresa el reclami per treballar i, encara que signi varis contractes d’aquests tipus i durant varis anys, no adquireix la condició d’indefinit”.

Amb tot, l’organització sindical recorda que “els treballadors poden denunciar davant de la inspecció de treball tant la manca de formalització per escrit del contracte de treball (falta greu), com l’incompliment de les normes sobre modalitats contractuals utilitzant contractes en frau de llei (falta greu) i l’impagament total o parcial del salari, que es considera falta molt greu i, sobretot, es recomana que no signin cap contracte per sessions, ni tampoc de durada determinada i que acudeixin a la inspecció de treball, que serà la que assessori i determini quina és la modalitat de contracte per la que s’han de regir tots aquells que no van signar un contracte en el moment d’iniciar la relació laboral”.

Etiquetes

Comentaris (7)

Trending