Afectats per ERTOs reclamen a Govern el certificat per a la reducció dels lloguers

Molts immobiliaris en el cas dels habitatges i els bancs pel que fa a la carència d’hipoteques i préstecs exigeixen uns documents que de moment l’administració no emet

L'administració encara no estaria emetent els certificats que ha anunciat que farà.
L'administració encara no estaria emetent els certificats que ha anunciat que farà. ARXIU

Treballadors afectats per una suspensió temporal de contracte o per una reducció de jornada laboral exigeixen al Govern que o bé comenci a emetre els certificats que confirmen aquesta circumstància o que deixi clar i per escrit que el fet que l’empresa per a la qual s’és assalariat acrediti que s’ha acollit a la mesura prevista en la segona llei òmnibus és suficient perquè es puguin sol·licitar les prestacions o bonificacions que la pèrdua de sou comporta.

Així, algunes immobiliàries, que no pas totes, exigeixen, per compte dels propietaris d'immobles, un document oficial del Govern que acrediti que la persona que es vol acollir a una reducció del preu del lloguer de l’habitatge ha estat inclòs en un ERTO per realment aplicar el descompte que la legislació preveu. També algunes entitats bancàries són més exigents i per aplicar carències a hipoteques o préstecs sol·liciten l’aval documental de l’administració.

En el cas de les quotes de les hipoteques, segons fonts del sector bancari, hi ha una mica més de marge perquè les quotes es carreguen a mes vençut i, per tant, no serà fins als primers dies del mes que ve quan es carregarà la quota de maig. En canvi, en el cas dels lloguers això no és així: l’habitatge es cobra a l’avançada i, per tant, hi està havent moltes dificultats, en alguns casos, per gestionar les rebaixes.

Hi ha immobiliàries, segons alguns dels afectats, que afirmen que amb el certificat de l’empresa no n’hi ha prou perquè el Govern té la capacitat de demanar una sol·licitud d’ERTO i, per tant, els cal el certificat administratiu. Però, per ara, ningú no ha vist cap d’aquests documents que els representants governamentals van assegurar que emetrien. De fet, fonts properes a l’administració han assegurat que es va amb retard i que s’està desbordat.

En el seu defecte, els afectats pels ERTOs demanen que el Govern deixi clar i per escrit que amb la certificació empresarial, amb el segell d’entrada de la petició de suspensió temporal de contracte o la reducció de jornada laboral n’hi hagi prou per poder-se acollir a les mesures que afecten les economies domèstiques com els lloguers o les hipoteques. També cal tenir en compte que aquelles persones que tenen deutes pendents, ja sigui perquè deuen lloguers o perquè no han pagat algunes de les quotes hipotecàries, de fet i de directe no es poden acollir a cap mesura.

Comentaris (5)

Trending