Després de mesos en somort, el Govern fulmina el departament d'Habitatge

Comentaris

Després de mesos en somort, el Govern fulmina el departament d\'Habitatge
Després de mesos en somort, el Govern fulmina el departament d\'Habitatge

El departament d’Habitatge, que va arribar al rang de ministre en temps de Govern liberal liderat per Albert Pintat i amb Meritxell Mateu al capdavant, finalment ha mort. Feia temps que transitava enmig del desert i, com aquell qui diu, segons les fonts, s’havia convertit en un simple concessionària de subvencions, d’ajuts al lloguer. I poca cosa més. Finalment, aquesta tasca s’integra del tot a l’àrea d’Afers Socials, sota la tutela de la secretària d’Estat comandada per Ester Fenoll i es fa desaparèixer Habitatge.

La ‘defunció’ d’un departament que ha passat amb més pena que glòria la certifica, per exemple, el decret d’estructuració del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior que publica aquest dimecres el BOPA. En l’esmentat decret, i entre altres coses, s’hi explica que “s’ha considerat oportú de suprimir el departament d’Habitatge com a àmbit organitzatiu de l’Administració general. En efecte, aquest Departament tenia atribuïts dos grans grups de competències que són, d’una banda, les accions relacionades amb la planificació, l’edificació i la rehabilitació del parc immobiliari, i, d’altra banda, les accions que dimanen del dret a l’habitatge de les persones i les famílies, i que es materialitzen en ajuts, subvencions i crèdits. Tenint en compte que el primer grup de funcions ja va ser assumit durant l’any 2015 pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en ressurt que el segon grup de funcions no justifica per se el manteniment d’un departament i, alhora, aquestes funcions es poden endegar de forma unificada i simplificada des del departament d’Afers Socials, tot racionalitzant i optimitzant els recursos humans i materials de l’Administració general”.

A més a més, “la reordenació de les competències atribuïdes fins ara al Departament d’Habitatge també fa necessària la supressió de la Borsa d’Habitatge d’Andorra, que es va crear en virtut d’un Decret del 10 de maig del 2006. En efecte, l’objectiu d’aquesta iniciativa era aconseguir, en un moment en què gairebé no hi havia oferta de pisos de lloguer disponibles en el mercat immobiliari andorrà i les rendes s’havien incrementat desorbitadament, que els habitatges de titularitat privada que es trobaven desocupats es posessin a disposició del mercat de l’habitatge de lloguer mitjançant la cessió voluntària al Govern de l’ús i el gaudiment, o l’administració d’aquests habitatges, amb un preu de lloguer reduït en relació amb el preu de mercat. Tanmateix, el canvi substancial d’aquestes premisses amb el pas dels anys, i en concret el fet que al dia d’avui l’oferta de pisos de lloguer sigui superior i que el preu mig del lloguer hagi baixat, la qual cosa es tradueix en una absència de sol·licituds per acollir-se a la Borsa d’Habitatge d’Andorra, no en fan oportuna la continuació”.

El mateix BOPA publica també el cessament de la fins ara directora del departament que se suprimeix. Sònia Llorens no s’incorpora a Afers Socials si no que se la integra al departament de Turisme i Comerç, on serà la mà dreta de la secretària d’Estat Neus Soriano.

Comentaris

Trending