Ciutadans Compromesos proposa resoldre la qüestió de les competències en una taula regulada per llei

Comentaris

Ciutadans Compromesos proposa resoldre la qüestió de les competències en una taula regulada per llei
Ciutadans Compromesos proposa resoldre la qüestió de les competències en una taula regulada per llei

Ciutadans Compromesos (CC) considera necessari que una llei reguli una Taula Nacional de Competències que hauria d’establir quines són les competències d’abast estatal i quines poden quedar assumides per les corporacions parroquials. Aquesta és una de les propostes que fa la candidatura encapçalada per David Baró i Raül Ferré, que, aliada amb Liberals d’Andorra, ostenta actualment la majoria al comú de la Massana. La llista violeta també vol que es creï un organisme únic nacional que controli el cens i reclama una modificació de la normativa electoral per tal que les meses, per exemple, siguin formades també per ciutadans i així es garanteixi un nivell de participació democràtica major.

El cap de llista de CC ha explicat en una roda de premsa que la taula de competències permetrà clarificar les disfuncions que es puguin constatar i assolir el consens necessari entre les administracions. Els candidats de Ciutadans Compromesos volen consensuar un nou model d’estat basat en un nou equilibri territorial amb la resta de comuns, el Govern i el Consell General, però no estan d’acord amb “imposicions unilaterals o un nou model basat en la figura de la coordinació de les competències comunals per part del Govern” que pugui alterar l’estructura territorial i administrativa actual. L’objectiu que ha de prevaldre, segons CC, és “l’optimització de recursos de manera consensuada, ser més eficients i evitar duplicitats”, seguint el que es va fixar en l’Acord Institucional signat entre els comuns d’Andorra i el Govern l’abril del 2014, i que els cònsols actuals de la Massana també van rubricar.

Com a principals novetats, Ciutadans Compromesos proposa agilitzar l’aplicació de la Llei del cens i centralitzar en un únic organisme el control i manteniment del cens. Pel que fa al cens electoral, unificar criteris d’elaboració per evitar disfuncions i garantir el màxim rigor. Un altre punt importat per a la candidatura és la regulació, autorització i registre de les condicions d’obertura i establiment d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis en el terme de la parròquia, dins el marc de la legislació nacional, proposen estudiar-ne una possible centralització en un únic organisme i distribuir-ne els ingressos. 

La candidatura que representa la majoria comunal massanenca actual també aposta per una reforma de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum per possibilitar canvis en la composició de les meses electorals, de manera que siguin més democràtiques i participatives, integrades també per la ciutadania. CC voldria establir mecanismes per garantir la disponibilitat de sòl per construir equipaments d’interès nacional per part del Govern d’Andorra. En cas de projectes i equipaments sensibles, la declaració d’interès nacional es resoldria mitjançant un expedient previ que requeriria l’informe preceptiu i vinculant del Comú. I facilitar al Govern el desenvolupament de la política energètica, de manera que l’atribució competencial dels comuns sigui compatible amb les necessitats globals del futur desenvolupament de la societat andorrana. 

CC aposta també per redefinir la noció de ‘manteniment de carreteres’, que englobaria qualsevol tipus d’actuació per fer. Així, mentre que el Govern hauria d’assumir l’obligació de mantenir totes les carreteres (de tot tipus) existents fins al moment de promulgació de la Llei 7/2005, els comuns haurien d'assumir la competència de les noves carreteres secundàries construïdes a partir d’aleshores i els vials que es trobessin dins del planejament urbà derivat del POUP.

La llista encapçalada per Baró i Ferré també pretén garantir el principi d’autogovern i d’autonomia financera dels comuns establerts en la Constitució. I desplegar conjuntament una Administració pública més eficaç pel que fa als tràmits dels comuns i de govern, basada en la signatura electrònica. En relació amb les competències assumides pels comuns, i no assignades per la llei, proposen centralitzar les ajudes socials de qualsevol tipologia, mancomunar i centralitzar el Servei d’Atenció Domiciliària, així com les escoles i centres culturals (com l’Escola de música o l’Escola d’art), i, d’una manera general, buscar fórmules de col·laboració, cooperació i coordinació per assolir una gestió més eficient i sostenible des del punt de vista financer, tot garantint la prestació de serveis a la ciutadania. 

Finalment, i pel que fa a les transferències, atès que prèviament calia consolidar el nou model fiscal de l’Estat i que, per aquest motiu, es va consensuar fixar un import màxim global de les transferències per als exercicis 2015 i 2016, es comprometen a arribar a un nou acord institucional amb el Govern d’Andorra perquè els comuns d’Andorra disposin dels recursos adequats per al seu funcionament i per a la prestació d’uns serveis de qualitat als ciutadans.

Comentaris

Trending