Canillo farà consells del comú, comissions i reunions de junta de govern per videoconferència

La mesura deixa clar que, en cap cas, els consellers hauran d’estar a les dependències de la corporació

Un instant de la sessió.
Un instant de la sessió.

El comú de Canillo celebrarà els seus plens per videoconferència, igual que la resta de reunions tant de les comissions com de la junta de govern. Aquesta mesura s’ha pres a conseqüència de la crisi del coronavirus i seguint les instruccions dictades des del Govern davant “l’excepcionalitat” de la situació generada tant al país com als Estats de l’entorn per l’expansió del Covid-19.

El BOPA ha publicat aquest dimecres el decret que estableix una decisió que es justifica per “l’excepcionalitat de l’actual situació d’emergència sanitària”, tot posant en relleu que “cal prendre mesures als efectes perquè el bon govern de la parròquia de Canillo no es vegi afectat”, així com per “evitar la propagació del virus”. La determinació l’ha pres el mateix cònsol major, Francesc Camp, aprofitant les facultats que li confereix l’ordinació d’organització i funcionament de la corporació.

En concret, l’article 10 de la dita normativa explicita en la lletra g del seu apartat primer que el mandatari pot “adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades”. Això sí, ha de “donar-ne compte al ple del consell en el proper consell de comú que se celebri”.

I aquest, ja queda clar, serà telemàtic. I és que el decret estipula que “a partir de la data, i fins al moment que es declari que la situació d’emergència sanitària ha estat superada, tant els consells de comú com les juntes de govern i les comissions es celebraran per videoconferència sense la presència dels consellers a casa comuna”. La mesura entra en vigor aquest mateix dimecres.

Etiquetes

Comentaris

Trending